- ارسال کننده: کانون فرهنگی تربیتی منتظران ظهور تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۱

افتتاحیه طرح تابستانی سال 93 با حضور امام جمعه محترم

 

افتتاحیه طرح تابستانی سال 93 با حضور امام جمعه محترم

 

 

 

افتتاحیه طرح تابستانی سال 93 با حضور امام جمعه محترم
1
2
1 2