- ارسال کننده: روابط عمومی شهرداری میانه تاریخ: ۹۰/۰۹/۱۱

در فراخوان طراحي نشان شهرداري ميانه شركت كنيد

فراخوان طراحي نشان شهرداري ميانه


به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 1040 مورخ 25/08/90 شوراي محترم اسلامي شهر ميانه و صدور مجوز برگزاري فراخوان طراحي نشان شهرداري ميانه از سوي اين شورا، بدينوسيله از كليه هنرمندان رشته هاي مختلف هنرهاي تجسمي و پديدآورندگان آثار نگارگري و گرافيكي و صاحبنظران فرهنگي – هنري شهرستان ميانه دعوت مي شود با طراحي آرم و نشاني اختصاصي براي شهرداري ميانه كه متناسب با هويت و شناسنامه تاريخي و خصوصيات فرهنگي، مذهبي، آداب و سنن اين خطه عزيز باشد در اين رقابت هنري شركت نمايند.
علاقمندان آثار طراحي خود را از طريق پست به نشاني: ميانه – خيابان امام خميني – ساختمان مركزي شهرداري ميانه يا از طريق پست الكترونيكي اين شهرداري به نشاني info@miyaneh.ir

 ارسال نمايند.
لازم به ذكر است نام طراح برگزيده به رسم يادبود در شهرداري ميانه ثبت و يك قطعه سكه تمام بهار آزادي نيز به عنوان هديه به طرح برگزيده تعلق خواهد گرفت.

 

منبع: miyaneh.ir

 

 

1
1