- ارسال کننده: بین الحرمین تاریخ: ۹۲/۰۸/۲۹

روایتگری با حضور سردار حاج حسین یکتا از شهید جعفر احمدی میانجی

رفتیم گلزار شهدای قم  با شهید جعفر احمدی میانجی پسر آیت الله احمدی میانجی گفت من میرم میخوابم تو این قبر تو سنگ لحد بزار گفتم جعفر دست بردار بابا  رفت خوابید من سنگ لحدرو گذاشتم نشون به این نشون که شبای چهارشنبه که مسجد جمکرانش بخاطر عشقی که به امام زمان داشت ترک نمیشد ظهر نیمه شعبان کمین طلائیه خمپاره خورد تو سنگر جعفر شهید شد خمپاره خورد تو سنگر جعفر شهید شد بترتیبی که شهدا رو دفن کردن تو همون قبری که اون شب خوابید دفنش کردن خودم بردم خوابوندم تلقینشم خوندم

1
1