- ارسال کننده: رضا ...رجبی تاریخ: ۹۲/۰۸/۲۹

تاکی خیانت به مردم(طرفداران دوآتیشه ی دکترمددی ومهندس حسینی بخوانند)به بهانه انتقادات خالی از منطق برخی از همشهریان ،از نمایندگان محترم شهرمان

سهراب سپهری شاعر پرآوازه ایران زمین درتعریف سیاست وسیاست زدگی می فرماید:

من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت.....

کسی منکر این نیست که امروزه حتی کودکان دورافتاده ترین نقاط کشورمان نیز برخی از بازیهای سیاسی را به یمن برخی دوستان فوت آبند!!!اینهمه دشمنی وکینه برای چیست؟؟بارها این نکته را متذکر شده اند وماهم شنیده ایم  که کسی تاکنون شاهد هیچگونه اختلافی میان نمایندگان شهرمان نبوده وصد البته نخواهد بود اگر اطرافیان بگذارند. نمی دانم دوستانی که آتش بیار معرکه بوده وبا این کار آب به آسیاب عقب ماندگیها وغربت زدگیهای شهرمان ریخته ودل برخی مسئولین طالب تفرقه برای حکومت خویش را شاد می کنند چه نفعی درعبور از این خط قرمزها  دارند؟چرا از کاه ،کوه می سازند؟؟کدام اختلاف؟کدام حاشیه؟گیریم اختلاف نظرهایی هم باشد آیا هیزم درکوره این اختلافات ریختن بهتر است یا ...؟؟؟؟برادر وخواهر عزیز که سنگ پیشرفت وآبادانی این شهر را به سینه می زنی ،بدان وآگاه باش که تا اختلافات  هست از پیشرفت وآبادانی وکاربرای رضای خدا خبری نخواهد بود،نمایندگان محترم شهرمان هرجا که باشند وهرکاری کنند همه را وظیفه خود دانسته وخود را خادم مردمشان می دانند واین را حداقل دربسیاری از موارد به اثبات رسانده اند،حال چه شده که شما عزیزان کاسه داغتر از آش شده اید ودایه مهربانتر از مادر؟؟؟؟پر واضح است که هرکس به هر عنوانی وهر طریقی سعی درایجاد تفرقه داشته باشد به این مردم فهیم وولایت مدار خیانت کرده ومدیون ایشان خواهد بود....وسلام

 

1
1