- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۹۲/۰۸/۲۴

اتمام روشنایی

 

عکاس: علیرضا نصیرزاده

عکاس: علیرضا نصیرزاده

عکاس: علیرضا نصیرزاده

مکان: روستای کندوان میانه

تاریخ: 92/08/23 ساعت: 17:01

 

1
1