- ارسال کننده: بین الحرمین تاریخ: ۹۲/۰۸/۲۰

تنها زنی که سرپرست یک هییت در شهرمیانه بود

به نام خدا

یکی از قدیمی ترین هییت های مذهبی شهرمیانه هییت لطیف هاشمی هست که معروف به لطیف دسته سی هستش بعداز فوت مرحوم هاشمی دختر ایشان به نام خانم توران هاشمی مسئول وسرپرست هییت شدن ایشون مثل یک مرد تمام امور هییت از شبیه خوانی و غیره را خودشون اداره میکردند هییت از خانه پدری خانم هاشمی واقع درمحله میدان حاج تقی برگزار میشد ایشون واقعا شیر زن و کنیزه حضرت زهرا بودند روحشان شاد بعدها باخریدیک باب خانه در میدان حاج تقی توسط خانم هاشمی و اهدایی ان به اعضاءهییت و با تلاش های معمار نجاری حسینیه جدید الاحداث  شبیه خوانان حضرت ابوالفضل تاسیس شد این هییت بالای یک قرن سابقه دارد روح درگذشتان این هییت شاد

1
2
1 2