- ارسال کننده: جعفرعلی رضایی ترکمانی تاریخ: ۹۲/۰۸/۱۷

زلزله شدید ساعت 43:13دقیقه ترکمانچای را به شدت لرزاند

زلزله شدید ساعت:13:43 دقیقه ترکمانچای را به شدت لرزاندکه مرکز ان شربیان اذربایجان با بزرگی 4.6و بود...

1
1