- ارسال کننده: جعفرعلی رضایی ترکمانی تاریخ: ۹۲/۰۸/۱۴

زلزله شدید ساعت 5.50 دقیقه ترکمانچای را به شدت لرزاند

زلزله شدید ساعت 5.50 دقیقه ترکمانچای را به شدت لرزاندکه مرکز ان شربیان اذربایجان با بزرگی 4.1و3.2 بود

1
2
1 2