- ارسال کننده: بین الحرمین تاریخ: ۹۲/۰۸/۱۲

معرفتعلی اسلامی

معرفت‌علی اسلامی

 


 
۱۳۳۲
میانه
لندن
پرچم ایرانایرانی
۱۳۴۲تا۱۳۷۰
شیعه
امیر.رضا.محسن.محمد.مریم.مهدی

معرفت علی اسلامی (متولد:۱۳۲۱)کشتی گیر ایرانی تبارکه در شهر میانه متولد شده‌است. این پیشکسوت ورزش کشتی فعالیت خود را در سال ۱۳۴۲از تهران به صورت حرفه‌ای شروع کرد. ودرکناراستادانی همچون شمس الدین عباسی ودیگرپیشکسوتان کشتی مقامهای کسب کرد. ودرسال۱۳۴۶به تیم ملی ایران دعوت شد وتامرحله مقدماتی ورودبه مسابقات المپیک پیش رفت. وبعد از مدتی به واسطه شغل خود روفوگری به انگلیس رفت وکشتی را در انجا به صورت حرفه‌ای ادامه دادودر سالهای ۱۳۷۱و۱۳۷۲و۱۳۷۳در مسابقات باشگاهی انگلیس به مقامهای اولی و دومی دست یافت. معرفت علی اسلامی در حال حاضر درلندن به مربیگری مشغول است و در لندن زندگی می‌کند.معذفت

1
1