- ارسال کننده: عسگر خلیلی تاریخ: ۹۲/۰۸/۱۱

دوشنبه شب حاج بهزاد حسنی در ترکمانچای

مراسم طلیعه محرم و آغاز عزاداری در روز دوشنبه 92/8/13 ساعت 8شب با حضور مداح خوش الحان حسینی ، حاج بهزاد حسنی در مسجد جامع ترکمانچای برگزار خواهدشد از پیر غلامان و جوانان همیشه در صحنه ی ترکمانچای و روستاهای اطراف دعوت به عمل می آید در این مراسم با شکوه شرکت نمایند

1
1