- ارسال کننده: حامد .کبیری تاریخ: ۹۲/۰۸/۰۵

سخنی با حاج عمی

حاج عمی که نیاز به معرفی نداری و به شهادت بنر های شهر نماینده محبوب و پرتلاش و غیره...می باشد

حاج عمی می دانم تلاش هایت را به خاطر حفظ کرسی مجلس به کار خواهی بست

اما اگر به همین منوال ادامه دهی مطمئن باش چیزی جز شکست عایدت نخواهد شد

حاج عمی بزرگ ترین اشتباه سیاسیت فراری دادن یاران و اطرافیانت بود

از جمله ما که به خاطر شما به مرد و نامردی رو زدیم تا با رای بالا مجلس بروی و بار ها به گوشمان رسید که چطوری با رای45هزار نفری فخر فروشی کردی

آیا تمام آن 45 هزار رای همرا به تنهایی کسب کردی سهم یاران و اطرافیانت از آن چقد است آیا هنوزم فکر می کنی 45 هزار  رای در سبد داری؟هروقت تنها شدی به روز های سخت گذشته فکر کن به یارانت فکر کن که چطور فراری دادی و به جایشان یک عده لبه دار شدند اطرافیانت و مشاوران عالی جنابتان

حاج عمی جان وارد شدن در بحث های بیهوده و نصب و ابقاء مدیران نا لایق در شان یک نماینده مجلس نیست و به منافع شهرستان لطمه میزند

حاج عمی جان نماینده محبوب مردمی سابق!هدف از این مطلب تذکری دلسوزانه است مبنی بر اینکه ادامه همین سیاست مساوی شکست در انتخابات آتی و حتی هزینه های میلیاردی هم نمیتواند آرای ریزیش شده را به سبد شما برگرداند مگه اینکه تغییر بزرگ در سیاست خود ایجاد کنید تا بلکه فرجی حاصل شود

 

 

 

                                                                                                                                           حامد کبیری

 

1
2
3
1 2 3