- ارسال کننده: رضا عباسی اقدم تاریخ: ۹۲/۰۸/۰۵

دیجیتال و چند سوال؟؟؟


پخش دیجیتال در میانه از اواخر مهرماه آغاز شد. آقای مددی ممنونیم و متشکر اما چند سوال هم داریم که امیدواریم جوابی هم بگیریم:

1- پخش دیجیتال هرازگاهی به مشکل برمی خورد و و اعصاب بینندگان را خط خطی می کند. نکند مثل شهربازی محترم میانه، تجهیزات دیجیتال ما هم دست دوم و از رده خارج شده سایر شهرهاست؟!  اگر چنین است که وای برما! اگر چنین نیست پس چرا در شهرهای دیگر دیجیتالشان اینقدر قاطی نمی کند!؟

2- در همه جا و بخصوص در نقل قول های خود آقای مددی عنوان شده که این اقدام شایسته حاصل تلاش آقای مددی است. ضمن سپاس مجدد از اقدامات ایشان عرض شود که آقای مددی من نه له شما هستم نه علیه شما. یک شهروند عادی هستم که از اقدامات نماینده شهرم به نیکی یاد کرده و ممنونم. اما شهر میانه دو نماینده دارد. ما انتظار داریم نمایندگانمان را در عرض هم و کنار هم ببینیم تا انرژی و توانشان مضاعف شده و خروجی بیشتر و بهتری حاصل شود، نه اینکه در طول هم بوده و هرکس ساز خود را بزند. بسیار پسندیده می دانیم که نفوذ و تخصص و توان نمایندگانمان در کنار هم و مکمل و متمم هم باشند نه روبروی هم.

3- آنطور که در همین سایت میانالی به نقل از رییس صداوسیمای استان درج شده بود، پخش دیجیتال میانه موقتی و سه ماهه است و ادامه کار مستلزم پرداخت هزینه دیگری است!!! آقای مددی این اظهار نظر تعجب آور ناشی از چیست؟! آیا آن بالاها کل کل های کودکانه و سفره تقسیم غنائم بپاست!؟

ما فقط با دو سه خط جواب خوشحال می شویم!!! ( ما چقدر مردم خوب و قانعی هستیم؟!)

اقدم 

1
1