- ارسال کننده: میرفندرسکی تاریخ: ۹۲/۰۸/۰۲

ادب مرد به ز دولت اوست

در تاریخ 25 مهر 1392 مطلبی تحت عنوان "عضو تیم مشاوران جوان نماینده شهرمان باشید"،با هدف جذب جوانان شهرستان وبرای توسعه آن از طرف روابط عمومی دفتر مهندس حسینی در فضای مجازی شهرستان  منتشر شد. اما با نگاهی به نظرات درج شده در زیر این مقاله آنچه بیش ازهر چیزی جلب توجه می نماید نگاه انتقادی نسبت به عملکرد مهندس حسینی در عرصه نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.این انتقادات بیشتر در زمینه ضعف عملکرد وعدم پاسخ گویی شفاف وصریح نسبت به سوالات و مسائل مطروحه در شهرستان می باشد .حال این سوال پیش می آید که آیا این ضعف ها ناشی ازعدم تعهد مهندس حسینی در مورد مشکلات مردم شریف شهرستان میانه می باشد یا ازناتوانایی (بهتر است بگویم بی تفاوتی) روابط عمومی دفتر مهندس حسینی در زمینه اطلاع رسانی و شفاف سازی برای رای دهند گان است؟ البته با نگاهی به پاسخ های داده شده به نظرات و سوالات کاربران فضای مجازی به خوبی می توان نگاه آمرانه و نا محترمانه دست اندکاران روابط عمومی دفتر مهندس حسینی مشاهده کرد به طوری که هرگونه انتقادی نشانگر دشمنی بوده ازضعف ونا توانی منتقدان حکایت دارد.( مشکل ما همشهریانی مثل شماست - دکترشریعتی میگوید: اگر روزی دشمن پیدا کردیبدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردندبدان در برابرت ناتوانند!") .حتما دست اندرکاران دفتر مهندس حسینی از یاد برده اند که همین مردم ناتوان ازاقشارگوناگون،جناب مهندس حسینی را به نمایندگی انتخاب کردند وحال این چنین نسنجیده به ایشان می تازند. جای تاسف است که  این نگاه در زمان انتخابات در مطالب و مقالات درج شده وجود نداشت و گویاهمه آن متانت واحترام به شعور کاربران و مردم فهیم شهرستان میانه منحصر به قبل از انتخابات بوده و پس از آن می توان با هر ادبیاتی با مردم سخن گفت خواه با احترام  خواه با ...

1
1