- ارسال کننده: رضا امامی تاریخ: ۹۲/۰۸/۰۱

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در شهرستان میانه

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در شهرستان میانه

 aaaaمعاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان شور و مشورت جزء دستورالمل دینی است و نمونه ی بارز مشورت همین انتخابات و بخصوص انتخابات شوراهاست.

عبدالهی خطاب به دانش آموزان گفت : شورای دانش آموزی جامعه ی کوچک ولی مهمی است که با آن باید  تصمیم گیری درست و غلط را تمرین کرد و باید دانست که چه نتیجه و سرنوشتی را در پی خواهد داد و تصمیم درست و صحیح در این راه یک مسئولیت است و باید مسوولیت پذیر باشیم .

جمشید عبدالهی روحیه ی توجیه پذیری روحیه بسیار ناپسندی خواند و گفت یاد بگیریم مشکلات و تصمیم گیریهای غلط را توجیه نکنیم و به گردن دیگران نیتدازیم و هر عیبی در جامعه دیدیم به گردن دیگران نیتدازیم و خود را اصلاح کنیم .

در پایان برنامه از دانش آموزان سید بمناسبت دهه ی ولایت تجلیل شد .

 

 

عکس و خبر : رضا امامی 

1
1