- ارسال کننده: حمید.محمدی تاریخ: ۹۲/۰۳/۳۱

تخلف-دخالت غیرقانونی در یک فرآیند

تخلف-دخالت غیرقانونی در یک فرآیند 

تعاونی مسکن "اعضای تعاونی خدماتی میانه" در ردیف تعاونی هایی قرار دارد که از سال 86 اقدام به احداث واحدهای مسکونی برای اعضای آن نموده و این تعاونی هم طبق روال ساخت تا تحویل تعاونی های دیگر در این سالها با نشیب های فراوانی همراه بوده است.

بنا به اظهار مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره این تعاونی، پروژه تحت مسئولیت آن  که شامل دو بلوک و در مجموع تقریباً160 واحد می باشد، به اتمام رسیده و حسب این اظهار با اعضای آن از طرف دفترتعاونی تماس گرفته شده و از آنها برای حضور در محل پروژه در تاریخ 28/3/92 جهت انتخاب واحدهای تخصیصی بر اساس امتیازات مأخوذه دعوت به عمل می آید. (اضافه می گردد که امتیازات بر حسب الویت مبالغ واریزی از طرف اعضاء در طول سنوات گذشته محاسبه گردیده است.)

اعضای تعاونی در تاریخ یاد شده در محل پروژه برای انتخاب واحدهای خریداری شده آماده می شوند؛ از اعضاء درخواست می گردد تا با بازدید از طبقات و واحدهای آماده و یادداشت شماره پلاک نصب شده بر روی درب واحد ها، بر اساس الویت امتیاز اقدام به انتخاب نمایند.

در تاریخ 28/3/92 انتخابات با حضور رئیس محترم مسکن و شهرسازی، مسئول محترم واحد عمرانی فرمانداری، مدیرعامل و هیئت مدیره و نیز تمامی اعضاء تعاونی  برگزار شده و طی آن تعاونی با ارائه نامه رسمی  به اعضاء که بر روی آن شماره واحد اختصاص یافته به اعضاء نوشته شده است به انتخابات خاتمه می دهد.

درست دو روز بعد از به اتمام رسیدن این مسیر هفت ساله در تاریخ 30/3/92 از طرف دفتر تعاونی مجدداً با اعضاء تماس گرفته شده و به شکل مشکوک و مجهولی اعلام می شود که اشتباهی در نحوه برگزاری انتخابات دو روز قبل صورت گرفته است که اعضاء باید بعد از حضور در محل دفتر تعاونی و امضاء برگه یادداشتی از طرف مسئولان تعاونی درخواست برای ابطال و برگزاری مجدد برای انتخابات را داشته باشند!

بعد از حضور در دفتر تعاونی و درخواست گفتگو پیرامون مورد مطروحه با مدیر عامل آن، به جز اعضاء و منشی مدیر عامل نه اعضای هیئت مدیره و نه شخص مدیر عامل در محل دفتر حضور نداشتند و فقط منشی دفتر با سخنان ضد و نقیض شروع به موجه سازی درخواست می کرد تا از اعضای تعاونی دعوت به امضاء و درخواست مجدد انتخابات نماید!

بعد از قریب به 3ساعت از زمان حضور موفق شدیم مدیر عامل تعاونی آقای "صابر مددی" را بیرون از محل دفتر و به طور اتفاقی رویت کرده و از وی در مورد مشکل بوجود آمده سؤال کنیم. ایشان در پاسخ به پرسشهای ما در مورد علت دعوت دوباره از اعضای تعاونی برای ابطال انتخابات دو روز قبل و تجدید آن می گویند: "ما بعد از برگزاری انتخابات برای تخصیص واحدهای خریداری شده به اعضاء و بعد از اتمام کار متوجه شدیم که شماره پلاک ثبت شده بر روی درب واحدها با آنچه ما تصور می کردیم فرق داشته و پیمانکار در نصب شماره پلاکها اشتباه کرده است و در نتیجه واحدهای اختصاص یافته به اعضاء با آنچه ما برای ثبت سندها در نظر داریم تفاوت دارد." و نقشه ای به ما نشان می دهند که به شکل عجیبی گویای اتفاقات شبه برانگیز در دعوت دوم می باشد!

نقشه ای که در تاریخ 30/3/92 در اختیار اعضاء در جهت توجیه اشتباه رخ داده قرار می گیرد نشان می دهد که شماره پلاک واحدها در طبقات نسبت به تاریخ دو روز پیش کاملاً تغییر یافته و ترتیب آنها با ترتیب پلاکها و شماره واحدها در روز برگزاری انتخابات کاملاً فرق دارد، سپس مسئولان تعاونی با ارعاب اعضاء و نیز با این توضیح (توجیه) که نقشه حاضر درست بوده و طرح این مورد که به نفع اعضا است تا انتخابات تاریخ 28/3/92 را ابطال و درخواست تجدید آن را نمایند، در پی ارائه  دلایل اقناعی برمی آیند.

بعد از گفتگو با تعداد کثیری از حضار و اعضاء در محل دفتر تعاونی، نظر آنها را در مورد مشکل بوجود آمده و علت این دعوت جویا شدم، پاسخ آنها به شرح زیر بود؛

1- دعوت از اعضاء برای ابطال انتخابات دو روز قبل و برگزاری مجدد آن یعنی تقلب! چرا که مدیر عامل زمانی که قصد تحویل پروژه از پیمانکاررا دارد، مؤظف است تا بعد از بازدید نهایی از پروژه نسبت به تحویل آن اقدام نماید در صورتی که آقای مددی بارها تکرار می کنند که بین ایشان و پیمانکار صرف اعتماد برقرار بوده و بازدیدی برای تحویل صورت نگرفته است، ضمناً این موضوع مربوط به زمانی می شود که ما بپذیریم اشتباه از این جنس بوده و علت دعوت برای برگزاری مجدد انتخابات موضوع دیگری نیست!

2- تعداد اندکی از اعضاء (در حدود5 نفر) در روز دعوت در تاریخ 28/3/92 به علت بی مسئولیتی و بی تفاوتی  به دعوت در محل پروژه برای حضور در انتخابات، حاضر نشده بودند که احتمالاً همان اعضاء از آشنایان مدیر عامل و هیئت مدیره بوده و این درخواست ابطال به دلیل منتفع بودن آنها در انتخابات دوم صورت خواهد گرفت.

طرح پاره ای مسائل که با نگاه منطقی و حتی پرسش از آقای مددی هیچ پاسخی برای آنها نیافتیم؛

1) انتخاباتی که با حضور مسئولین ذی ربط از جمله رئیس مسکن و شهرسازی و معاون عمرانی فرمانداری صورت می گیرد چطور می تواند نظارتی را قبل از اقدام در پی نداشته و به راحتی زمان، هزینه و روان 160 خانواده به بازی گرفته شود؟

2) آیا اگر بنا به ادعای مدیر عامل این تعاونی اشتباهی در نصب پلاکها صورت گرفته است چه نیازی به برگزاری و دعوت از 160 عضو برای حضور مجدد وجود دارد در حالی که می توان با اعلام و اطلاع قبلی به اعضاء فقط شماره پلاکها را بر روی واحدها جابجا کرد بدون اینکه واحد انتخاب شده عوض شود؟

3) در صورتی که باز ادعای آقای صابر مددی مبنی بر اشتباه بودن نصب پلاکها (که بیشتر به لطیفه می ماند) درست باشد پس چرا اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با حضور تمامی اعضاء جهت توضیح و شفاف سازی مشکل موجود و درخواست از همگان برای ابطال انتخابات 28/3/92 صورت نمی گیرد و علی رغم ارائه این پیشنهاد از طرف ما باز به دلیل نامعلومی در برابر ان مقاومت کرده و حاضر به انجام آن نیستند؟

4) آیا شبهات مطرح شده از طرف برخی اعضاء مبنی بر همدستی پاره ای از اعضای تعاونی و هیئت مدیره و مدیرعامل جهت ابطال انتخابات و برگزاری مجدد جهت بهره بردن و کسب واحدهای بهتر برای همان تعداد، چقدر می تواند صحت داشته باشد؟!

5) چرا هیچ توضیح درست و شفافی به اعضاء حاضر در دفتر تعاونی داده نمی شود و با منحرف کردن ذهن آنها سعی در دریافت امضای ایشان به هر نحوی جهت برگزاری انتخابات مجدد را دارید؟

6)  آقای صابر مددی، تلاش شما برای دریافت 1+50 درصد امضائ اعضاء برای ابطال انتخابات معنادار است!

7)  چرا مشکل معنونه به شکل دیگری به فرمانداری و ریاست مسکن و شهرسازی مطرح شده و به آنها گفته می شود که خود اعضاء درخواست ابطال را دارند در صورتی که ایشان از جریان نصب اشتباه پلاکها بی خبرند!!!

8) اگر بپذیریم که اشتباه از ناحیه پیمانکار بوده، باید گفت که اشتباه بزرگتر از جانب مدیر عامل و هیئت مدیره رخ داده که نسبت به مؤظفی های مسئولیت خود بی تفاوت بوده اند و اعتماد را جایگزین نظارت کرده اند که اکنون تاوان بی توجهی آنها را 160 خانواده باید بپردازند، باز اگر مسئله قصور پیمانکار ساختگی نبوده و جریان و علت موضوع، عامل دیگری در پشت پرده نباشد.

 

1
1