- ارسال کننده: مهرداد نجفلوی ترکمانی تاریخ: ۹۲/۰۳/۳۱

ظلم بزرگ نابخشودنی

دیروز من میخواستم برم سرچم تا مسافری که از همدان آنجا پیاده میشد را سوار کنم. از ترکمانچای ساعت 11:45 شب حرکت کردم .درست 95 کیلومتر شد تا به سرچم رسیدم. قبلا تا کوهسالارکه 8 کیلومتر بود. میرفتیم و مسافری که رسیده بود به کوهسالارو سوار میکردیم .ولی الان باید 95 کیلومتر باید بریم. و 95کیلومترباید برگردیم .واقعا دلم شکست . اگر خواهر ومادری ساعت 2 شب در سرچم پیاده شود چه بلایی سرش می آید . شاید این اتفاق برای همه شما پیش بیاد اونموقع میفهمید که میانه وترکمانچای چه ضررهایی دیده اند.  چه کسانی این کار را بر سر ماها آوردند.

لعنت به آنها .نفرین خدا بر آنها باد.............

یک نادان سنگی در چاه می اندازد وهزاران انسان عاقل این سنگ را از چاه نمی توانند بیرون بیاورند.

ما خواستار کاری بزرگتر از مسئولان هستیم تا مارا از این مشکل بزرگی که  انداختند در بیاورند.

1
2
3
1 2 3