- ارسال کننده: حامیان بهروز فرج پور تاریخ: ۹۲/۰۳/۳۱

سپاس از مردم سلحشور دیارم

                                                          بسمه تعالی

   باز هم شاهد شوری دیگر از مردم دیاری بودیم که عظمت قافلانکوه بر شکوه شان شهادت میدهد.

دست شما مردم پاک طینت را خادمی کوچک از این دیار والا میبوست و به نشان ادب از همه دوستانی که در این

                                             مدت همراه و یارم بودند ممنونم.

و به منتخبین این ملت تبریک و امیدوارم برای تحقق آرمانهای این مردم فهیم کوشا باشند.  

                                                                            

                                                                          میانه ای آباد شعار و آرمان ماست

                                                                                         بهروز فرج پور

 

                                             بهروز

1
1