- ارسال کننده: حسن گل محمدی تاریخ: ۹۲/۰۳/۳۰

اطرافیان دکتر روحانی هول نشوند

اطرافیان دکتر روحانی هول نشوند

شنیده ها حاکی است در برنامه تقدیر از فعالان ستادهای دکتر حسن روحانی که قبل از ظهر امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد مدیریت ضعیف مراسم موجب بروز برخی ناهماهنگی ها شده است.

از جمله اینکه به گفته یک منبع آگاه سردار م.م از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس از شهرستان میانه که در ستادهای استان آذربایجانشرقی برای دکتر روحانی فعالیت می کرد کارت حضور در جلسه نداشته و در محوطه بیرونی سالن حضور داشته است که این امر اعتراض برخی از هشهریان و هم استانی ها و ترک قهرگونه محل مراسم را به دنبال داشته است.

با عنایت به هجوم برخی از افراد و جریان های معلوم الحال به سمت دکتر روحانی و حلقه اطرافیان وی در این روزها که به قصد خودنماییی و برای جلب توجه و سهم خواهی و گرفتن موقعیت ها و پست های جدید در دولت جدید صورت می گیرد و باعث شلوغ شدن اجتماعات و جلسات این چنینی شده و موجب رنجش حامیان واقعی جریان اعتدال و عقلانیت در کشور و در حاشیه قرار گرفتن آن ها می شود انتظار می رود اطرافیان و نزدیکان دکتر روحانی هول نشده و با تسلط بر اوضاع و حفظ حرمت و جایگاه افراد و گروه ها این گونه برنامه را با نظم و انظباط بیشتری برگزار نمایند.

حامیان واقعی اعتدال و اصلاحات عموماً افرادی محجوب و موقّر بوده و اصرار بر حضور به هر قیمتی را در محافل گوناگون در شأن خود نمی بینند و اگر وضع به همین منوال پیش برود به تدریج از این محافل فاصله خواهند گرفت.

1
1