- ارسال کننده: مارال 20 تاریخ: ۹۲/۰۳/۲۷

اینجا ایران صدای مظلومیت میانه


شما بگویید چه کنیم ؟

بنظر من اگر تابحال زنده ایم  حتما خدا خیلی مارا دوست دارد سطل زباله یا زباله سطل ؟؟؟چمران

1
1