- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۹۲/۰۳/۲۳

آقای جلیل خرده فروش شهردار محترم و مردمی شهر میانه، ما رو ببخش

آقای جلیل خرده فروش شهردار محترم و مردمی شهر میانه

ما رو به بزرگواری خودتان ببخشید. ما نتوانستیم از زحمات شما و کارگران صدیق و زحمتکش شهرداری، به خوبی و شایستگی آنگونه که نشان از میانه ای بودن ما باشد، تشکر و قدردانی کنیم. هر جایی از شهر را کارگران تمیز کردند، ما با ریختن آشغالهایمان کثیفش کردیم و بعد هم یادمان رفت که اینها را خودمان ریخته ایم و آمدیم به شما و جدّ و آباء تان بد و بیراه گفتیم!

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

ما رو ببخش که بسیاری از ماها، همه چیز داریم ولی ظرفیت آن چیز را در خودمان هنوز نداریم. هنوز نمی توانیم تفاوت یک شهردار خوب و کاری را از یک شهردار غیرکاری تشخیص بدهیم. حتی بسیاری از کاندیداهای شوراهای ما هم شما رو اذیت کردند و من از طرف همه آنهایی که شما و بسیاری از مردم شهر را رنجاندند، معذرت می خواهم...

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

شما خوبید و من با تمام وجود توانستم دریابم که شما خوبید...تعریفتان کردم، بهم گفتند که خوب داری از شهرداری دفاع می کنی! از شهرداری و کارهایش نوشتم، بهم پیام دادند که کاندیداییتان برای شورا مبارک باشه! دیگه ننوشتم چون من تحمل این همه پیامهای آزار دهنده را نداشتم ولی شما چقدر انسان متحملی هستید.

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

بذارید بر دستان خسته تان بوسه ای بزنم و شاخه گلی تقدیمتان بکنم چون واقعا خودتان را نشان دادید که شهرداری مردمی هستید. ما بعدها خواهیم دید و به نتیجه خواهیم رسید که شما واقعا شهردار کاری و فعالی هستید. چهره تان همیشه نشان از این دارد که اکثرا در زیر نور آفتاب هستید و همیشه سر پروژه هایتان حاضرید و تنها مدیری هستید که من همیشه شما را در کنار کارگران دیدم و آنقدر خاکی هستید که کارگران با شما راحتند و با شما آزادانه صحبت می کنند.

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

مهم نیست یه عده بر شما حمله می کنند و ندانسته مطالبی در مورد شما می نویسند، مهم این است که ما شما را می بینیم...همان کسی شما را می بیند که نه زمین دارد که شهرداری برای آن پلاک بدهد، نه زمین خوار است مثل بعضی از آقایون!!! و نه اصلا کارش به شهرداری می خورد! و هیچ وقت هم به شهرداری نیاز شخصی نخواهد داشت...ولی شما را دوست دارد و نمی خواهد حقی ضایع بشود. این هم دستمزد شما و کارگران زحمتکش شما که بعضی از ما انسانهای نادان آن را پرداخت نمودیم! که دارید مشاهده می کنید(عکسهای مربوط به دو سه روز قبل در سال 1392)پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

پارک جنگلی میانه و ریخت و پاش مردم...خودتان قضاوت کنید!

ما دیگه ریخت و پاش خودمان را هم حاضر نیستیم جمع کنیم! چون حوصله نداریم! چون شهروند خوبی نمیتونیم باشیم! آقای شهردار، ما می خوایم شما برید توی چراغ جادوی ما! که هر وقت ریخت و پاش کردیم، یه فوتی به چراغ جادوی مان بکنیم تا شما سریعاً ظاهر بشوید و مشکل تنبلی و ریخت و پاش ما را رفع نمایید!

ما رو ببخشید کارگران و کارکنان صدیق شهرداری میانه

خدایا، حالا می فهمم که چرا بهترین جاهای دنیا را به ما عطا فرمودی؟

خواستی ما رو بیشتر در معرض امتحان الهی قرار بدی، آخه چرا؟!

این همه توهین، این همه ریخت و پاش و بی نظمی من نسبت به محیطی که دارم ازش استفاده می کنم، وقتی می بینی عرضه استفاده را ندارم، و کاسه کوزه ی ندانم کاری های خود را سر این و اون می شکنم، خب یه فکری به حالم بکن دیگه! یا منو آدم کن یا بکش.

خدایا، در درجه اول اینها از طرف ما، توهین به توست تا به شهردار

 

1
2
3
1 2 3