- ارسال کننده: مهدی طالبی نیا تاریخ: ۹۲/۰۳/۲۲

4 شهر مهم استان در یک نگاه

نقشه شهر های میانه ، مراغه ، مرن ، بناب با مقیاس یکسان

میانه

میانه

مراغه

مراغه

مرند

مرند

بناب

بناب

1
1