- ارسال کننده: بچه فهیم شهر تاریخ: ۹۲/۰۳/۲۱

جملات زیبای گزینش اصلح

بنام او.....

 با رسیدن به روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی شوراهای شهر،شاهدیم نامزدهای این دوره انتخابات شوراهای شهرمان هر یک به شیوه ای خاص تبلیغات رنگارنگ خود را بسط داده و سعی می کنند از دیگر کاندید ها عقب نمانند!!!!!!!!!

در این روزهای پایانی، تبلیغات انتخاباتی ، رنگ و روی شهر ما را عوض کرده است ، حتی برخی کاندیداها علیرغم منع قانونی، پوسترهای تبلیغاتی خود را در ابعاد بزرگتر از قد و قواره واقعی خود مقررکرده بر در و دیوار شهر چسبانده اند .

 سوال اساسی از همه کاندیدهای محترم شهر این است که :

آیا شیوه های به کار گرفته و فریب تبلیغاتی با آموزه های دینی ما همخوانی دارد ؟

اگرچه هیچ جای قانون انتخابات مجلس سخنی از اینکه چه میزان هزینه های تبلیغاتی تخلف محسوب می شود به میان نیامده است ، اما هم دبیر و هم سخنگوی شورای نگهبان ، اسراف در هزینه های تبلیغاتی را در تایید یا رد صلاحیت نامزدها موثر می دانند .

اکنون با نزدیک شدن به روزهای پایانی شاهد ریخت و پاش های کاندیدهای محترم شورای در خیابان های شهرمان هستیم!!!!

 ریخت و پاش های انتخاباتی تا چه حد امر مذمومی است و آیا در روند انتخاب مردم تاثیر دارد یا نه؟؟

ولی ای کاش با متخلفان تبلیغات انتخاباتی که نظم و نظام شهر را بر هم ریخته برخورد قانونی صورت پذیرد/

 

...........................................................................................................بعضی اوقات اگر خداوند بخواهد آبروی مارا ببرد ، 
بخشی از این کار را به خود ما می سپارد.
........................................................................................................................................................
 

از جوانمردی به دور است که انسان آرزو یا دعاکند

رقیبش شکست بخورد تا خودیک قدم جلو برود .

 
1
1