- ارسال کننده: سودا - م تاریخ: ۹۲/۰۳/۱۹

زیبایی های ییلاق بزگوش به روایت تصویر........ عکاس: خواهر عزیزم "کیمیا"

این تصاویر زیبا مربوط به ییلاق عشایری بزگوش واقع در کوه های اطراف میانه هستن...

عکس هایی که مشاهده میکنید توسط خواهر عزیزم کیمیا جان، گرفته شدن :)

امیدوارم خوشتون بیاد

تاریخ: 1392/03/16

ییلاق

 

...

 

...

 

---

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

 

 

1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6