- ارسال کننده: قادرحسن زاده تاریخ: ۹۲/۰۳/۱۸

کج سلیقگی شهردار باز هم شهر را به هم ریخت

انتخابات میانهمدیریت شهری، یک مقوله ی علمی است که بی بهره های این علم نوین در مدیریت کلان شهری حرفی برای گفتن ندارند. داد همه اهالی فرهنگ و هنر و دلسوزان شهر سالهاست بلند شده که "این شهر، شهرداری توانمند و مدیری با بینش مدیریت شهری می طلبد" اما کو گوش شنوا.

سوتی های برخی مسئولین از جمله شهردار محترم شهر پایانی ندارد و در این وانفسای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها هم کج سلیقگی آنها، آرامش شهر را به هم زد و هزینه های سنگینی به تک تک کاندیداهای شورای شهر وارد آورد. به طوری که اکثر این عزیزان از عملکرد دوگانه شهرداری و سایر مسئولین در قبال اقلام تبلیغاتی و نحوه الصاق آنها در شهر گله مند هستند. به طوری که داد امام جمعه محترم شهر را هم درآورد.

تاخیر یک روزه شهرداری در نصب محل های مناسب نصب پوستر های تبلیغاتی نامزدها

اظهارات مسئول روابط عمومی شهرداری در جمع کاندیداهای محترم در جلسه فرمانداری که به نقل از شهردار گفته"  الصاق پوسترها بر دیوارهای شهر آزاد است"

و حرکت دیروز شهرداری برای پاکسازی دیوارهای منازل و خیابان ها باز هم این نکته را به ما و نامزدهای شوراهای شهر گوشزد کرد که برای آبادانی و آینده ی شهرمان باید به فکر یک مدیر توانمند و دارای علم و آگاهی به امور شهری باشیم تا با درایت بتواند تصمیمات درستی بگیرد و مردم را به زحمت نیاندازد.

باشد که در این انتخابات با انتخاب افرادی شایسته شهرمان، به استقبال مدیران لایق و توانمند بریم.

1
2
1 2