- ارسال کننده: بین الحرمین تاریخ: ۹۲/۰۳/۱۵

مراسم شب بعثت پیامبر اکرم

پنجشنبه : میدان معلم/ منزل آقای فرج اله پزشکی/ هیئت حضرت ابوالفضل (پزشکی)

 

پنجشنبه: آخر فرهنگیان جنب مدرسه  معلم منزل آقای کلانتری / هیئت عرب سیدالشهدا

التماس دعا

1
1