- ارسال کننده: امیرمهرانپور تاریخ: ۹۲/۰۳/۱۲

نظر شما در مورد این تصاویر چیست؟

تصویر اول:

 

تصویر ا

 

محل شهرک ولی عصر:

توضیح همانگونه که در تصویر مشاهده می شود وسایل ورزشی نصب شده است اما چرا زیرسازی مناسب صورت نگرفته است؟ به نظر شما اگر فردی هنگام ورزش زمین بخورد و با سنگها برخورد کند چه می شود؟ سنگهای برزگتر در این شهر نبود که به این محل آورده شود!!!!!!!!

تصویر دوم

تصویر 2

 

مدل جدید خط کشی و مناسب برای جریمه کردن ! راستی برداشت شما از این تصویر چیست!

تصویر 3

تصویر 3

 

محل عابر پارک کاپیتان

بعد از کف پوش کردن امروز شاهد رویش چمن از لابلای کف پوشها شده ایم که نشان از عدم زیرسازی مناسب می باشد و یا چمن زیادی داریم که چنین رویش می کنند!

تصویر 4

تصویر4

محل عابر پارک خیابان پادگان

بهتر نبود این جدولها رنگ آمیزی و گل کاری می شد؟ انشاا... سالهای آتی ! عمری اگر باقی باشد

تصویر 5

تصویر 5

محل بازی کودکان را نگاه کنید اگر وسایل بازی از نوع پلاستیکی بود و زمین را کف پوش های از نوع ابری می کردیم و محافظ هایی نصب می کردیم بهتر نبود . دیگر زمان استفاده از وسایل بازی از جنس آهن گذشته است باید به روز فکر کنیم!

تصویر 6

تصویر6

چند سالی است که شاهد این تصویر هستیم ولی آن را باید به چه تشبیه کنیم ؟

تصویر 7

تصویر 7

 

زیرسازی شهر باید با اصول مهندسی باشد به نظر شما چرا این کوچه و کوچه های این چنینی پل ورودی ندارد ؟ مگر رفع این مشکل چقدر هزینه دارد ؟

تصویر 8

تصویر 8

 

چرا اداره برق این تیرهایی که در وسط ورودی خیابان و کوچه ها مانده برنمی دارد و تغییر مکان نمی دهد؟

تصویر 9

تصویر 9

میدان بی نام سه راهی ترک بعد از بارش شاهد این وضعیت هستیم چرا؟ شاید زیرسازی اصولی صورت نگرفته است و مهندس ناظر به فکر آینده نبوده است!

تصویر 10

تصویر 10

محل پیاده رو کجاست؟ تجاوز به حریم پیاده رو ! بخاطر همین مسائل است که مردم خونگرم ما به ناچار از خیابان تردد می کنند که جان خود را به خطر می اندازند!

چه باید کرد ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2
1 2