- ارسال کننده: امین کریمپور تاریخ: ۹۲/۰۳/۱۱

حماسه 1:جواب شمارش معکوس اداره بهداشت ودرمان(دفع زباله های عفونی)

                                                                  بسمه تعالی

                                                       یا من الظاهر الجمیل

درسایه پی گیری دوستان عزیز و حقیر و حمایت دوست و رفیق شفیقمان صدای

رسای میانه در صداو سیمای استان آقای رنگساز پس از گزارش تصویری در واحد

خبری و همکاری تمامی پزشکان آزمایشگاهی در جهت تهیه گزارش؛دفع صحیح

زباله های عفونی که یکی از مهمترین خطرات برای اهالی شهر بود.

دو جلسه با عنایت ویژه آقای فرماندار یکی در محل فرمانداری و دیگری در اداره

بهداشت با حضور تمامی مسیولین امر اعم از شهرداری "ریاست نظام پزشکی 

"معاون فرمانداری و......

بصورت کاملا اضطراری تشکیل و نتیجه به این صورت اعلام گردید:

دفع موقت تمامی این زباله ها به مدت 3ماه به این ترتیب که 3 مرحله به کلیه

درمانگاهها وآزمایشگاهها و... اعلام گردید که زباله ها توسط شهرداری جمع آوری و

به بیمارستان خاتم الانبیاُ انتقال و در آنجا با تنها دستگاه دفع از بین رود

دفع دایمی به این ترتیب که پس از اتمام این 3ماه دستگاه دفع، یا خریداری یا زباله

ها به شهر دیگری برای دفع کامل انتقال داده شود چون بیمارستان خاتم ظرفیت 

دفع این همه زباله عفونی را ندارد.

          با تشکر ویژه از همه عزیزانی که ما را در این امر یاری کردند

                                                                                 من الله توفیق 

1
2
1 2