- ارسال کننده: حسن میانالی تاریخ: ۹۲/۰۳/۰۷

استخدام 27 دستگاه اجرایی استان 92/3/17 رشته های مورد نیاز در میانه

بعلت محدودیت سایت در درج کامل جدول نیازهای استخدامی برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت استانداری آذربایجان شرقی مراجعه فرمایید

عنوان سازمان عنوان کامل وتایید شده پست سازمانی محل خدمت تعداد جنسیت عنوان رشته شغلی شرایط احراز 
فرهنگ و ارشاد اسلامی کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری میانه 1 مرد و زن کارشناس امور هنری (سینمایی) دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های کارگردانی، تئاتر، ادبیات نمایشی، بازیگری
سازمان ثبت احوال مسئول امور ثبت احوال میانه 1 مرد مسئول امور ثبت احوال دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق: (حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری و جرم شناسی، علوم قضائی علوم جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق، حقوق خصوصی، حقوق کنسولی، الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین الملل، علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی)، حقوق اسلامی؛ جمعیت شناسی، جامعه شناسی، پژوهشگری علوم اجتماعی؛ آمار، آمار اقتصادی و اجتماعی، آمار کاربردی، آمار نیروی انسانی
ثبت اسناد و املاک متصدی حفظ و نگهداری اسناد و مدارک میانه 1 مرد کاردان ثبت اسناد و املاک دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی: مدیریت دولتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری (منشی گری) حقوق، علوم قضایی، «فقه و حقوق اسلامی» «الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)» «علوم وحدیث»، «فرهنگ و معارف اسلامی»
ثبت اسناد و املاک نقشه بردار کاداستر میانه 1 مرد نقشه بردار دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: مهندسی عمران ((نقشه برداری، فتوگرامتری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS)، مهندسی نقشه برداری (کارتوگرافی و ژئودزی) نقشه برداری هوایی، عکس برداری هوائی
بهزیستی کارشناس‌‌ پیشگیری از اعتیاد میانه 1 مرد و زن پزشک دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی
بهزیستی کارشناس اشتغال و کاریابی میانه 1 مرد و زن کارشناس اشتغال و کاریابی دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی، علوم اجتماعی با گرایش (ارتباطات، برنامه ریزی، پژوهشگری، تعاون و رفاه اجتماعی، خدمات اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی)،  اقتصاد با گرایش (علوم اقتصادی، اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد صنعتی، توسعه اقتصاد و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، سیستم های اقتصاد اجتماعی)، مدیریت با گرایش دولتی وصنعتی
بهزیستی کارشناس‌ امور معلولین‌ میانه 1 مرد و زن کارشناس امور بهزیستی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: گروه روانشناسی و رشته های تحصیلی روان شناسی بالینی و کودکان استثنایی، علوم اجتماعی(خدمات اجتماعی)، علوم تربیتی(آموزش و پرورش کودکان استثنایی، آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی)، مطالعات خانواده، مددکاری اجتماعی، مدیریت توانبخشی، مطالعات زنان گرایش های(زن و خانواده، حقوق زن در اسلام و تاریخ زن)
بهزیستی کارشناس‌ مشاوره و راهنمائی میانه 1 مرد و زن کارشناس امور بهزیستی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: گروه روانشناسی و رشته های تحصیلی روان شناسی بالینی و کودکان استثنایی، علوم اجتماعی(خدمات اجتماعی)، علوم تربیتی(آموزش و پرورش کودکان استثنایی، آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی)، مطالعات خانواده، مددکاری اجتماعی، مدیریت توانبخشی، مطالعات زنان گرایش های(زن و خانواده، حقوق زن در اسلام و تاریخ زن)
بهزیستی کارشناس گفتاردرمانی میانه 1 مرد و زن کارشناس امور توانبخشی  دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی فیزیوتراپی، کاردرمانی (جسمانی و روانی)، گفتار درمانی، کارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، مدیریت توانبخشی، حسب نوع فعالیت
بهزیستی روانشناس میانه 1 مرد کارشناس امور روانی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی روان‌شناسی عمومی، روان‌شناسی بالینی، روان‌شناسی تربیتی، مشاوره و راهنمایی (راهنمای مشاور)، کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، سنجش و اندازه‌گیری و روان‌سنجی، علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی
بهزیستی کارشناس‌ روابط عمومی و مشارکتهای‌ مردمی میانه 1 مرد کارشناس روابط عمومی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور فرهنگی*، علوم ارتباطات اجتماعی گرایش های (روابط عمومی، روزنامه نگاری)، علوم اجتماعی گرایش (ارتباطات علوم اجتماعی)،  مدیریت دولتی
بهزیستی مددکاراجتماعی میانه 1 مرد مددکار اجتماعی‌‌ دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی گروه روانشناسی*؛ مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی)، مطالعات خانواده، مطالعات زنان گرایش های (زن و خانواده، حقوق زن در اسلام و تاریخ زن)
بهزیستی انباردار میانه 1 مرد مسئول خدمات مالی دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت‌‌‍*، امور مالی و حسابداری*
دامپزشکی کاردان دامپزشکی میانه 2 مرد کاردان دامپزشکی دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم دامپزشکی
دامپزشکی کاردان دامپزشکی میانه 1 مرد کاردان دامپزشکی  فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های : علوم دامی - علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - دامپزشکی 
دامپزشکی کاردان دامپزشکی میانه 1 مرد کاردان دامپزشکی  فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های : علوم دامی - علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - دامپزشکی 
دامپزشکی کاردان دامپزشکی  میانه 1 مرد کاردان دامپزشکی  فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های : علوم دامی - علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - دامپزشکی 
انتقال خون پزشک میانه 1 مرد پزشک دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی و حصول تجارت لازم طبق جدول شرایط احراز
2- دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی
اوقاف و امور خیریه کارشناس فناوری اطلاعات و آمار و امور اداری میانه 1 مرد کارشناس تحلیلگر سیستم  لیسانس ، فوق لیسانس ، دکترا در رشته های : مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایشها ) - انفورماتیک - مهندسی سیستم - کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم - مهندسی صنایع (اتوماسیون - مهندسی  سیستم ) - علوم کامپیوتر - مدیریت IT - مهندسی IT
اوقاف و امور خیریه کارشناس امور فرهنگی ، اجتماعی و قرآنی میانه 1 مرد کارشناس امور دینی  گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از رشته های
تحصیلی  گروه معارف اسلامی، گروه حقوق ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
اوقاف و امور خیریه کارشناس امور خیریه و مشارکتهای مردمی میانه 1 مرد کارشناس اوقاف دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه معارف اسلامی، گروه حقوق، حقوق عمومی، معارف اسلامی و حقوق
حفاظت محیط زیست کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست  میانه 1 مرد و زن کارشناس پایش محیط زیست دارا بودن مدرک تحصیلی  لیسانس ، فوق لیسانس ، دکترا ، در یکی از رشته های مدیریت محیط زیست – زیست شناسی – مهندسی محیط زیست – ( با گرایش منابع آب – آب و فاضلاب – آلودگی هوا ) مهندسی عمران با گرایش مهندسی محیط زیست – مهندسی آب – مهندسی آب و فاضلاب – شیمی ( با گرایش شیمی آلی – تجزیه – کاربردی – محض )  - زیستگاهها و تنوع زیستی
پزشکی قانونی رئیس پزشک میانه 1 مرد پزشک دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا دررشته پزشکی عمومی 
استانداری کاردان
 امور سیاسی و انتظامی
میانه 1 مرد و زن کاردان
امور کشوری و مدنی
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم؛ لیسانس درگروه علوم اجتماعی؛ مدیریت دولتی؛ حقوق؛ علوم سیاسی؛ جغرافیا (کلیه گرایش ها)
بهزیستی کارشناس پیشگیری از معلولیتها  میانه 1 مرد و زن پزشک دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی
بهزیستی کارشناس امور اجتماعی  میانه 1 مرد و زن کارشناس اموربهزیستی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: گروه روانشناسی و رشته های تحصیلی روان شناسی بالینی و کودکان استثنایی، علوم اجتماعی(خدمات اجتماعی)، علوم تربیتی(آموزش و پرورش کودکان استثنایی، آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی)، مطالعات خانواده، مددکاری اجتماعی، مدیریت توانبخشی، مطالعات زنان گرایش های(زن و خانواده، حقوق زن در اسلام و تاریخ زن)
بهزیستی کارشناس روانشناسی میانه 1 مرد و زن کارشناس امورروانی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی روان‌شناسی عمومی، روان‌شناسی بالینی، روان‌شناسی تربیتی، مشاوره و راهنمایی (راهنمای مشاور)، کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)، سنجش و اندازه‌گیری و روان‌سنجی، علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی
بهزیستی کارشناس آسیب دیدگان اجتماعی  میانه 1 مرد و زن کارشناس اموربهزیستی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی: گروه روانشناسی و رشته های تحصیلی روان شناسی بالینی و کودکان استثنایی، علوم اجتماعی(خدمات اجتماعی)، علوم تربیتی(آموزش و پرورش کودکان استثنایی، آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی)، مطالعات خانواده، مددکاری اجتماعی، مدیریت توانبخشی، مطالعات زنان گرایش های(زن و خانواده، حقوق زن در اسلام و تاریخ زن)
1
1