- ارسال کننده: بین الحرمین تاریخ: ۹۲/۰۳/۰۴

مراسم هییت های مذهبی شهرستان میانه در هفته جاری

شنبه شب شهادت حضرت زینب

خیابان پیام نور حسینیه طفلان مسلم هییت حضرت ابوالفضل بانی جلسه حاج مصطفی رجبیشنبه خیابان چمران جنب دادگاه بانی جلسه اقای شهبازی هییت ثارالله

 

شنبه دره خرمن هییت پرچمدار کربلا

 

یکشنبه شام غریبان حضرت زینب  خیابان پیام نور حسینیه طفلان مسلم هییت حضرت ابوالفضل

 

یکشنبه پایین تر از انتقال خون حسینیه اصغریه

 


دوشنبه شهرک اندیشه منزل اقای بهشتی هییت 14 معصوم
سه شنبه خیابان کمربندی منزل اقای محمد نژاد هییت 72 شهید کربلا

 


سه شنبه دره خرمن منزل افای سلمانی هییت قاسم بن الحسن

 

چهارشنبه اخر فرهنگیان روبروی سالن جانبازان محفل حیدریون

 

پنج شنبه میدان معلم منزل اقای پزشکی هییت حضرت ابوالفضلپنجشنبه خیابان بعثت حسینیه حضرت قاسم هییت دیوانگان حضرت علی اکبر

 

پنجشنبه  امامزاده اسماعیل هییت حضرت زینب

 

پنج شنبه خیابان شهیدمیانجی  هییت فاطمیونپنج شنبه دره خرمن هییت پرچمدار کربلا

 


پنج شنبه  سرچشمه جنوبی هییت یاشیل عرب

 

جمعه شهرک شهید رجایی مجمع اکبریه

جمعه خیابان خیام شمالی حسنیه سیدالشهدا هییت 72شهیدکربلا

التماس دعا

1
1