- ارسال کننده: حسین قره داغی آچاچیلوئی تاریخ: ۹۴/۱۱/۲۲

گرگ در قصه های مردم روستای هفت چشمه از زبان یک دانش آموز