- ارسال کننده: رضا امامی تاریخ: ۹۴/۰۵/۰۷

مصاحبه با صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز/مرداد94