- ارسال کننده: علیرضا نصیرزاده تاریخ: ۰/۰۱/۳۱

مرحله دوم واکسیناسیون کووید- 19 مرکز سالمندان ائمه اطهار(ع) شهرستان میانه

1
1