- ارسال کننده: سالار پویان تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۹

خبرگزاری مهر: تهیه و توزیع سحری نذری برای 7000 روزه دار در شهرستان میانه

تهیه و توزیع سحری نذری

عکس: سالار پویان

میانه  خبرگزاری مهر: تهیه و توزیع  سحری نذری برای 7000 روزه دار در شهرستان میانه

منبع: http://www.mehrnews.com/detail/Photo/2334174#ad-image-14

1
2
1 2