- ارسال کننده: محمدحسین بهبودی تاریخ: ۹۳/۰۴/۲۴

درخواست ازنیروی محترم انتظامی میانه دربرخورد باتخلفات رانندگی وآلودگیهای صوتی


ضمن عرض سلام وخسته نباشید به پرسنل زحمتکش وتلاشگر نیروی انتظامی وراهنمایی ورانندگی استدعادارد

اجازه ندهید حاصل زحمات و تلاشهای شماعزیزان که امنیت وآرامش رادرجامعه ایجاد کرده اید توسط عده ای که

متاسفانه احساس مسئولیت نمیکنند ونه رعایت حال بیماران ونه رعایت سالخوردگان ونه رعایت حال کودکان را

مینمایند زیرسئوال رود . خیابانهای باریک علاوه ازپارک خودروها دردوطرف همیشه درمقابل شهرداری ایجاد ترافیک

سنگین وکوچه های تنگ وتاریک منطقه مرکزی شهر که سلب آسایش عموم رافراهم کرده موتورسواران هم باهنجار

شکنی ضمن ایجاد آلودگی صوتی شهروندان را باخطر جانی مواجه میسازند . وباعنایت به مشکلات عدیده ایکه در

زندگی عادی مردم وجوددارد دچار بیماری روحی وروانی نیز میشوند.لذا برخورد جدی باهنجارشکنان امری اجتناب

ناپذیر به نظر میرسد . برای شما نیروهای جان برکف آرزوی توفیق وسلامتی داریم.

1
2
3
4
5
1 2 3 4 5