- ارسال کننده: محمدحسین بهبودی تاریخ: ۹۳/۰۴/۰۹

قابل توجه شورای محترم ساماندهی فرهنگ عمومی شهر میانه

باسلام وآرزوی قبولی طاعات و عبادات پیشنهاد میشود به دلایل مشروحه زیربستری فراهم شود مجالس ترحیم درایام ماه مبارک رمضان ازساعت 6 الی 5/7 بعداز ظهر برگزار شود. 1-درنمازهای جماعت مغرب وعشا که بعداز افطاراقامه می شودوقفه ایجاد نشود . 2-مومنین بتوانندبعداز نمازجماعت مغرب وعشاازفرمایشات علمای اعلام بنحو احسن بهره مند شوند. 3-جزء خوانی قرآن درمساجد به تاخیر نیافتد. 4-مهمانانی که از سایر شهرها درمراسمات شرکت می کنندبتوانندبموقع به شهرهای خود مراجعت کنند. 5-درهیچیک از شهرهای ایران شبهای ماه رمضان مجالس ترحیم برگزارنمیشود . 6-بخصوص پنجشنبه شبهای ماه رمضان ازدحام جمعیت وکثرت مساجدی که درآنها مجالس ترحیم بر - گزارمیشودموجب ترافیک سنگین درخیابانهاودرب مساجدمیگرددوعملا استفاده از برنامه های ماه مبارک رمضان برای مومنین غیر ممکن میشود. 7-درماه مبارک رمضان مسلمانان علاوه از اینکه درمهمانی خداهستند خودشان هم میزبان اقوام ودوستان وهمسایگان روزه دارخوامیباشند . علی ایحال مردم فهیم وآگاه میانه که بسیارشریف-بافرهنگ- متدین- متشرع ووظیفه شناس میباشند - دراین خصوص همکاری صمیمانه مبذول خواهندداشت.

1
2
3
4
1 2 3 4