- ارسال کننده: امید کوهی تاریخ: ۹۲/۰۳/۲۴

مردم میانه حماسه ای بزرگ را رقم زدند ... / گزارش تصویری از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها 1392 در شهرستان میانه

1
2
1 2